ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ