“We Fair” เข้าพบพรรคเพื่อไทย หารือแลกเปลี่ยนความเห็นโครงการรัฐสวัสดิการครอบคลุมเหมาะสม

(24 มีนาคม 2564) นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทยและประธานอนุกรรมการนโยบายด้านสวัสดิการ พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม. และกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม, ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย และ นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย หารือกับตัวแทนกลุ่ม we fair ซึ่งได้เข้ายื่นหนังสือต่อพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อขอให้ร่วมผลักดันการพัฒนา “รัฐสวัสดิการ” ในกลุ่มต่างๆ ให้ครอบคลุมและปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อนำไปผลักดันในชั้นกรรมาธิการและกลไกรัฐสภาต่อไป