“เพื่อไทย” ยื่นหนังสือ “ประธานกมธ.การทหาร” จี้ตรวจสอบกองทัพไทยสนับสนุนข้าว 700 กระสอบให้กองทัพเมียนมา

(24 มีนาคม 2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร ยื่นหนังสื่อ ต่อ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวเรื่องกองทัพไทย ให้การสนับสนุนข้าว 700 กระสอบให้แก่กองทัพเมียนมา โดยมีข้อความดังนี้

“สภาผู้แทนราษฎร
23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวเรื่องกองทัพไทย ให้การสนับสนุนข้าว 700 กระสอบให้แก่กองทัพเมียนมา

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวเมียนมาเพื่อต่อต้านการรัฐประหารในประเทศเมียนมานั้น และการชุมนุมประท้วงดังกล่าวมีแนวโน้มที่กระจายไปในหลายพื้นที่ของประเทศเมียนมาจนคณะผู้ก่อการรัฐประหารได้สั่งให้มีการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงมีผู้ที่ถูกจับกุมจำนวนมากอีกด้วยนั้น ซึ่งหลายประเทศรวมถึงองค์การระหว่างประเทศได้แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการแสดงมาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้ก่อการรัฐประหารอยู่ในขณะนี้ 

ข้าพเจ้าเห็นว่าการดำเนินการของคณะผู้ก่อการรัฐประหารในประเทศเมียนมาเป็นการกระทำที่ทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการตอบโต้ในหลายรูปแบบ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยและมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาควรที่จะตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนชาวเมียนมาในฐานะของการเป็นมนุษยชาติ จึงไม่ควรกระทำการใดๆ อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้กำลังที่รุนแรงต่อประชาชนชาวเมียนมา แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานข่าวและภาพข่าวว่ามีหน่วยงานความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ในตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย แห่งหนึ่งได้จัดส่งมอบข้าวสาร จำนวน 700 กระสอบ ให้แก่ กองกำลังทหารเมียนมา ที่มาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริงย่อมถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมได้

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงขอให้คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงตามประเด็นข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย หมายเลขประจำตัวสมาชิก 213
ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร”