“นพดล” แนะ รมว.ศึกษาฯ คนใหม่เห็นความสำคัญของการศึกษาคือการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุด

(24 มีนาคม 2564) นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสวิจารณ์ตัว รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ว่า ส่วนตนยังขอไม่วิจารณ์ตัวบุคคล เพราะเราควรตัดสินคนจากผลงานมากกว่าสิ่งอื่น คนทุกคนมีโอกาสในการทำงานครั้งแรกในสิ่งที่ไม่เคยทำเสมอ แต่ก็อาจทำได้ดีหรือไม่สำเร็จเลยก็ได้ ต้องดูเวลาสักระยะ ค่อยประเมิน อย่างไรก็ตาม งานด้านการศึกษาและการสร้างทุนมนุษย์นั้นเป็นงานที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศไทย เป็นงานที่ยาก ต้องใช้เวลา คนที่เป็นเจ้ากระทรวงต้องรู้ว่าปัญหาด้านการศึกษาอยู่ตรงไหน ต้องลึกซึ้ง และเกาให้ถูกที่คัน โดยเฉพาะต้องมีแนวทางชัดเจนในการยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกมิติให้ได้ ที่สำคัญคือภาวะผู้นำและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาที่สำคัญ ต้องรู้ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านการศึกษา และต้องจัดความเร่งด่วนของปัญหาให้ได้ แยกให้ออกระหว่างแก่นสาระหรือกระพี้

“องค์ความรู้ในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศมีมากมาย มีการเขียนแผนเต็มไปหมด นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญก็ไม่น้อย แต่ที่ขาดคือความสามารถ ประสิทธิภาพและภาวะผู้นำของผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาจากฝ่ายการเมือง ผมขอเอาใจช่วยทุกคนที่ต้องการผลักดันการศึกษาและการสร้างทุนมนุษย์ให้ประเทศของเรา ลูกหลานไทยและผู้ปกครองทั่วประเทศต้องการผู้นำด้านการศึกษาที่มีความสามารถ เน้นสร้างผลงาน อย่าทำให้พวกเขาผิดหวัง”