“นพดล” ถาม “ประยุทธ์” การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไม่ใช่หรือ?

(26 มีนาคม 2564) นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศ กล่าวถึงท่าทีของแกนนำรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นใด เมื่อใด และยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการผลักดันการแก้ไข จะเป็น ครม. หรือพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ชัด ตนจึงมีคำถามและข้อสังเกตดังนี้

  1. การดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อสภาในเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนั้นชัดเจนว่ารัฐบาลหรือ ครม. ต้องเป็นเจ้าภาพในการเแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตนเองใช่หรือไม่
  2. การขอให้ สส. จากพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันเสนอก็ไม่ใช่และไม่เท่ากับการเสนอโดยรัฐบาล เพราะการเสนอโดยรัฐบาลต้องเป็นการเสนอโดย ครม.
  3. การสัมภาษณ์ของแกนนำรัฐบาลในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด ถ้าปล่อยให้ความคลุมเครือยังคงอยู่ ประชาชนจะขาดความเชื่อมั่น และจะตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการตามนโยบายที่เขียนเอง แถลงเองในสภา และจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
  4. หลายฝ่ายเชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน ยังไม่สายเกินไปที่รัฐบาลจะแสดงภาวะผู้นำและรับผิดชอบในนโยบายที่ตนแถลงต่อรัฐสภา เดินหน้าเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มองข้ามไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม
    “ขณะนี้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นอย่าปล่อยให้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลายไปเป็นวิกฤตการเมืองมาเพิ่มภาระให้รัฐบาลเสียสมาธิเลย คนห่วงใยประเทศก็ได้แต่แนะนำ ส่วนรัฐบาลจะทำหรือไม่คงเป็นเรื่องของรัฐบาล ถ้าพูดจริงทำจริงก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่น” นายนพดล กล่าว