ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ