“วัฒนรักษ์” ชี้ นโยบายที่รัฐบาลเคยใช้หาเสียงกับประชาชน หายเข้ากลีบเมฆ

(2 เมษายน 2564) ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฐานะโฆษกศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยหาเสียงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ในส่วนของนโยบายรัฐบาลกลับเงียบกริบ จนมีนักวิชาการและหลากหลายเครือข่ายเริ่มทวงถามว่าเมื่อไรรัฐบาลจะทำตามที่เคยสัญญาไว้ เพราะหากไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศ ก็อาจเข้าข่ายผิดตามกฎหมายมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ ที่ตนได้เป็นผู้เขียน เอาไว้ดังต่อไปนี้

  1. นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร โดยระบุราคา ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 12,000 บาท/ตัน ปาล์ม 5 บาท/กก. มันสำปะหลัง 3 บาท/กก.
  2. นโยบายมารดาประชารัฐถ้วนหน้า ซึ่งจะจ่ายเงินให้ขณะตั้งครรภ์เดือนละ 3,000 บาท ค่าคลอด 10,000 บาท และค่าดูแลเดือนละ 2,000 บาท จนถึง 6 ขวบ
  3. นโยบายนักศึกษาจบใหม่ยกเว้นภาษี 5 ปี ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 10
  4. นโยบายเพิ่มค่าแรงโดยกำหนด เงินเดือนของอาชีวะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท/เดือน และเงินเดือนป. ตรี 20,000 บาท/เดือน และกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 400- 425 บาท/วัน
  5. นโยบายกองทุนประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท
  6. การที่รัฐบาลไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ก็ไม่เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเคยสัญญากับประชาชนไว้

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย อยากเห็นรัฐบาลทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน เพราะวิกฤตเศรษฐกิจทุกวันนี้ กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ซึ่งตามหลักสิทธิที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีก็คือความเท่าเทียมกัน โดยในปัจจุบันเป็นยุคของสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ดังนั้นหากรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาก็คงจะยากที่จะชนะใจประชาชนในการเลือกตั้งในครั้งต่อไป