“หมอชลน่าน” ชี้ข้อเสนอพลังประชารัฐหวังยื้อระบอบประยุทธ์ อัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นหัวประชาชนไม่กล้าแตะอำนาจ ส.ว.

(2 เมษายน 2564) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยจะมีการแก้ไข ใน 5 ประเด็น ได้แก่ การตัดกระบวนการไพรมารีโหวตในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การแก้ไขกระบวนการเลือกตั้ง โดยนำระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมาใช้แทน ให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน นอกจากนั้น ยังมีการแก้ไขมาตรา 144 ว่าด้วย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พร้อมแก้ไขการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และให้คณะรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศทุกๆ 1 ปี เป็นต้น

การขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ต้องมีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อประเทศชาติและประชาชน แต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ชัดเจนว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่ต้องการที่จะแตะในมาตรา ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว. และมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคสช. เป็นข้อจำกัดที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องเลี่ยง และต้องปกป้องเต็มที่ หากไปแตะก็จะทำให้โอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะปิดทันที

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ของรัฐบาล เป็นการแก้ไข ภายใต้ข้อจำกัด เพราะพรรคพลังประชารัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอำนาจ และตกอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นกัน ทั้งนี้เชื่อว่าการที่เสนอแก้ไขใน 5 มาตรา ที่เสนอ เพราะไม่ต้องการที่จะไปรื้อนั่งร้านหรือไปแก้ในส่วนที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้แก้ จึงทำได้แค่นี้

“คงต้องถามกลับไปว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร เพราะเป็นการเสนอเพื่อหาทางออกในการรักษาอำนาจของระบอบประยุทธ์ ไว้ จะเห็นได้จากไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขในส่วนของการสืบทอดอำนาจเลย พรรคพลังประชารัฐหวังลดความกดดันของประชาชน ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย แต่พรรคประชารัฐหวังรักษาอำนาจ ระบอบประยุทธ์ ไว้เพื่อสืบทอดอำนาจต่อไป” นายแพทย์ชลน่านกล่าว