“ภูมิธรรม” สนับสนุนข้อเรียกร้องให้สิทธิการประกันตัวกับผู้ถูกกล่าวหา “คดีการเมือง” ให้ได้รับสิทธิการพิจารณาคดี อย่างอิสระและเที่ยงธรรม

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยและเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุนการให้สิทธิประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าควรจะได้รับสิทธิตามกฏหมาย และได้รับการพิจารณาคดีอย่างอิสระและเป็นธรรม โดยมีข้อความดังนี้

“ผมสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ประเทศยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีกระบวนการยุติธรรมที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่อิสระ ผู้ถูกกล่าวหาทุกคน ตราบใดที่ยังไม่ถูกตัดสินในคดีความจนเป็นข้อยุติ และคดีความยังไม่ถึงที่สุด ตามกระบวนการยุติธรรม ต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหานั้น…“เป็นผู้บริสุทธิ์” และสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องยุติธรรม……เฉกเช่น ผู้บริสุทธิ์

ผมเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เคยผ่านความเจ็บปวดจากความรุนแรงของรัฐที่อยุติธรรม เคยตกอยู่ในสถานะ ที่เป็น…… “กลุ่มเหยื่อที่ถูกกระทำ” จากเหตุการณ์รุนแรงที่ “รัฐ” ใช้…… “ความรุนแรงและกฎหมาย” ปราบปรามนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเดือนตุลาคม ปี 2516 และปี 2519

ผมทราบดีว่า…… การกระทำด้วยความรุนแรงของรัฐ และกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว ไร้หลักนิติธรรม ไร้ความยุติธรรม ไร้ความถูกต้อง ไร้ความชอบธรรมที่กระทำต่อ “เหยื่อและครอบครัวของเหยื่อที่ถูกกระทำ” มีความเลวร้ายและสร้างความเจ็บปวดให้ผู้ถูกกระทำเพียงใด

ผมขอสนับสนุนอย่างหนักแน่นต่อข้อเรียกร้องและการแสดงออกของเพื่อนพี่น้องทุกคน ที่กำลังเรียกหากระบวนการยุติธรรมที่ อิสระ ยุติธรรม เสมอภาค ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรมให้ดำรงอยู่ในประเทศของเรา

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกคนที่ถูกจับกุม คุมขังและถูกดำเนินคดีเพียงเพราะ “มีความคิดความเห็นที่แตกต่างจากรัฐ” มิใช่อาชญากร รัฐต้องถือพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบเท่าที่กระบวนการยุติธรรมและคดีความยังไม่เป็นข้อยุติว่าเขามีการกระทำใดที่ผิดหลักกฎหมาย พวกเขาทุกคนสมควรได้รับสิทธิ์การประกันตัวและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเที่ยงธรรมทุกคน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ถูกกล่าวหาในคดีความทางการเมืองจากเหตุความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกต่าง ต้องได้รับการประกันตัวและได้รับการพิจารณาคดี อย่างเที่ยงธรรม

ภูมิธรรม เวชยชัย

เลขานุการ ผู้นำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
2 เมษายน 2564”