ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๗ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ