ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒๒

Categories: ประกาศ