ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ