“ภูมิธรรม” ยืนยันแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยประชาชน คือการแก้ไขปัญที่ต้นตอของประเทศ

(6 เมษายน 2564) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เขียนเฟซบุ๊กยืนยันอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยประชาชนคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของประเทศ โดยมีข้อความดังนี้

“การแก้ไข รธน. ยังต้องยืนยันหนทางการแก้ไขทั้งฉบับโดยประชาชน เพราะเป็นการแก้ไขที่ต้นตอของประเทศ ลดการสีบทอดอำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนทางในการแก้วิกฤติให้กับประเทศ

ส่วนการแก้ไขรายมาตรา ที่ตรงประเด็นและมีผลต่อการลดวิกฤตินั้น สามารถทำคู่ขนานได้ คือการแก้ไข การดำรงอยู่ของ ส.ว. โดยเฉพาะเรื่อง “อำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีของส.ว. “เพราะ เป็นการใช้อำนาจที่ตอบสนองคณะบุคคลที่เลือกพวกเขามาแต่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นการ แก้ไขวิกฤติประเทศได้ตรงและสอดคล้องและเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด

ภูมิธรรม เวชยชัย
ที่ปรึกษา หน.พรรคเพื่อไทย และเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6 เมษายน 2564”