“ชวลิต” ชี้ การคงอำนาจ ส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี คือเอาเปรียบทางการเมือง รู้ถึงไหนอายไปถึงนั่น! แนะ ต้องทำกติกาให้เป็นธรรม ดึงความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมา

(6 เมษายน 2564) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พปชร. เสนอแก้รธน.หลายประเด็น แต่ไม่มีประเด็นหลักที่จะสร้างความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นประเทศ คือ ประเด็นการตัดอำนาจ ส.ว.เฉพาะในการเลือก นรม. แต่อำนาจอื่นตาม รธน. ยังคงอยู่

การยังคงอำนาจ ส.ว.ในการเลือก นรม. เป็นการเอาเปรียบกันในทางการเมืองอย่างยิ่ง ไม่เป็นประชาธิปไตย “รู้ถึงไหน อายถึงนั่น” นับเป็นปัญหาหลักที่กระทบความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและนานาชาติ กล่าวคือในประทศ ถ้ากติกาบ้านเมืองไม่เป็นธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบกันทางการเมืองดังกล่าว ความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองก็จะมีอยู่ไม่รู้จบ เข้ากับคำพังเพยที่ว่า “ความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีไม่เกิด” ในส่วนของนานาชาติหรือชาวโลก ถ้ากติกาประชาธิปไตยไม่เป็นสากล ประเทศก็จะขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง นักลงทุนนอกจากจะหดหายไม่มาลงทุนแล้ว ที่มีอยู่ก็จะย้ายฐานการลงทุนออกไปเรื่อย ๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ส่วนประเด็นอื่น ควรดูผลการศึกษาของ กมธ.แก้ รธน.ที่มีนายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ซึ่งสมาชิกรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาประเด็นใดใหม่

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ ส.ว.หลายท่าน ล้วนแสดงความเป็นห่วงบ้านเมือง เพราะต่างก็รักชาติบ้านเมือง ห่วงบ้านเมือง เช่นกัน ที่เข้ามาทำหน้าที่ ส.ว. ก็ด้วยหวังร่วมสร้างความมั่นคงในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผมได้เรียนไปว่า บัดนี้ ระยะเวลาผ่านมา 7 ปีแล้ว เลยระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปนานแล้ว ควรดูผลลัพธ์จากการที่ประเทศไม่ได้รับความเชื่อมั่น เช่น คนจนเพิ่มขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง หนี้ครัวเรือนสูงน่าใจหาย กิจการห้างร้านล้มระเนนระนาด คนตกงานมากมาย บัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานทำ นักลงทุนหดหายทั้งย้ายฐานหนี ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดมากมาย ฯลฯ ประชาชนเห็นปัญหาดังกล่าวเต็มตา โกหกกันไม่ได้ 7 ปีที่ผ่านมา ฟ้องด้วยภาพความล้มเหลวว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชนและปัญหาอื่น ๆ ได้ เพราะขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนและชาวโลก ดังนั้น ทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสร้างความเชื่อมั่นประเทศในปัจจุบันคือ พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ต้องกู้วิกฤตบ้านเมืองด้วยการทำกติกาสูงสุด คือ รธน.ให้เป็นธรรม อย่าทำกติกาเอาเปรียบคนอื่นเพื่อตนเองและพวกพ้องอโปรดอย่าอ้างว่าเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา ไม่มีใครเชื่อท่านบริหารประเทศมา 7 ปีแล้ว ถ้าทำไม่ได้ ก็ควรอายฟ้า อายดิน ลาออกไปเถอะ แต่ถ้าแก้ไขได้ ก็จะบรรเทาความเสียหายลงบ้าง