พรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเสนอแก้ไขรธน.ทั้งฉบับผ่านมาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

(6 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวภายหลังการประชุมพรรคเพื่อไทย ประจำสัปดาห์ โดยมีสาระสำคัญ 2 เรื่องดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประชามติ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ โดยเฉพาะการแก้ไขในมาตรา 9 ซึ่งส่งผลกระทบถึงมาตราอื่นอีก 4 มาตรา พรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยทุกท่านได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมลงมติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความสำคัญก็คือว่า ในมาตรา 11 เรื่องจำนวนประชาชนที่มีสิทธิ์ยื่นขอให้ทำประชามติ ซึ่งในร่างของฝ่ายค้านกำหนดไว้ 1 หมื่นชื่อ แต่ในร่างของรัฐบาลกำหนดไว้ถึง 5 หมื่นชื่อ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าจำนวน 1 หมื่นชื่อเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับกฎหมายอื่น เช่นกฎหมายด้านการออกชื่อก็สอดคล้องกัน ซึ่งพรรคจะได้ให้สมาชิกฯอภิปรายถึงเหตุผลดังกล่าวในสภาในวันดังกล่าวต่อไป

เรื่องที่สอง กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเห็นพ้องกันว่า จะทบทวนนำร่างรัฐธรรมนูญที่เคยได้ยื่นสมัยประชุมที่แล้วมาทบทวนดู เพราะพรรคยึดมั่นหลักการเดิมที่เราได้เคยทำไว้คือ ให้มีการแก้ไขทั้งฉบับผ่านมาตรา 256 โดยยกเว้นหมวด 1-2 นั่นหมายถึง เราต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพื่อให้เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่