ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗

Categories: ประกาศ