พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นพ้องเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พร้อมยื่นสภาก่อนเปิดประชุมสมัยหน้าแน่นอน

(8 เมษายน 2564) ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวเรื่องยุทธศาสตร์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสมัยประชุมที่ผ่านมาตกไป โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงยืนยันจุดยืนพรรคร่วมฝ่ายค้านรวม 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสร้างปัญหา ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมจัดการบริหารการแก้ไขปัญหาประเทศให้ตอบสนองพี่น้องประชาชนได้ และไร้ประสิทธิภาพ เราจึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ผ่านการเลือกตั้ง สสร.เข้ามายกร่างใหม่ ด้วยการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขครั้งนี้ ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ พรรคฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป


ประเด็นสอง การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ระหว่างนี้มีร่างการแก้ไขรายมาตราเสนอเข้าสู่ที่ประชุมโดยฝ่ายรัฐบาล เห็นว่าการแก้ไขรายมาตรานั้นสามารถกระทำคู่ขนานกันไปได้ ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรบ้างก็จะพิจารณาดูเป็นรายมาตรา โดยคำนึงว่าการแก้ไขรายมาตรานั้นอิงประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ


ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลและปิดสมัยประชุม เราจะอาศัยช่วงเวลานี้พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นเป็นญัตติแก้ไขรธนที่จะเกิดขึ้น
ประเด็นสุดท้าย การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ สภาจะเปิดสมัยประชุมต่อไปประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม ฝ่ายค้านจะพยายามยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการเปิดสมัยประชุมที่จะถึงนี้
นี่คือมติร่วมกันของที่ประชุมพรรคฝ่ายค้าน ส่วนรายละเอียดจะลงแก้ประเด็นอย่างไรก็จะได้ประชุมและรวมรวบความเห็นจากพี่น้องประชาชนและฝ่ายค้านมารวมกันต่อจากนี้เป็นลำดับต่อไป