พรรคเพื่อไทย ตำหนิแรง วุฒิสมาชิกลุแก่อำนาจ ทำแต่งานสนองผลประโยชน์ตัวเองโดยไม่เห็นหัวประชาชน ก็ไม่รู้จะมีวุฒิสภาไว้ทำไม!


(8 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญกระทันหัน จนทำให้ประธานในที่ประชุมต้องเลื่อนวาระการประชุมออกไปในสมัยประชุมหน้าในเดือนพฤษภาคมนั้น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ในขณะที่สภาผู้แทนราษฏร กำลังประชุมวาระร่างพระราชบัญญัติประชามติ ถึงมาตรา 54 ปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ขอตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ ซึ่งฝ่ายค้านก็พยายามอภิปรายขอให้ดำเนินการประชุมต่อไป หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในมาตราต่อมา ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้าห้องประชุม มีท่าทีไม่อยากให้มีการประชุมต่อ หมายถึงทำให้มีองค์ประชุมไม่ครบ ขณะที่พรรคฝ่ายค้านนั่งอยู่ในห้องประชุมครบถ้วน และพร้อมเนื่องจากเห็นว่ากฏหมายประชามติเป็นกฏหมายสำคัญและเหลือไม่กี่มาตราจึงควรพิจารณาให้แล้วเสร็จ น่าเสียใจอย่างยิ่งที่สมาชิกรัฐสภากลับไม่ยอมเข้าประชุมจนในที่สุดประธานในที่ประชุมก็ต้องสั่งเลื่อนการประชุมออกไปด้วยเหตุผลองค์ประชุมและสั่งปิดประชุมทันที

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ซึ่งอยู่ในห้องประชุมสภาตลอดเวลากล่าวว่า รู้สึกผิดหวังและไม่คาดคิดว่าจะจบลงด้วยวิธีนี้ เพราะเมื่อเราประชุมพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา 52 แล้ว แต่กลับพบว่ามีสมาชิกอยู่หน้าห้องประชุม ไม่เข้าห้องประชุมจนกลายเป็นเหตุให้องค์ประชุมล่มเลื่อนไปสมัยหน้า  ร่าง พ.ร.บ.ประชามตินี้เป็นร่างของรัฐบาล เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล อีกทั้งเป็นเรื่องการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งต้องขอทูลเกล้าฯเปิดประชุม พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจึงต้องควรรับผิดชอบทั้งในฐานะกฎหมายของรัฐบาลและในฐานะฝ่ายรัฐบาลที่สมาชิกไม่รับผิดชอบต่อการทำงานในรัฐสภา

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวเสริมว่า การปฏิบัติตัวของสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้มาจากประชาชน เวลาทำหน้าที่ไม่เคยคิดถึงทำงานเพื่อประชาชนแต่สมาชิกวุฒิสภาทำงานตามใจชอบ ทำแต่งานตอบสนองงานของกลุ่มผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนเลย จึงไม่รู้จะมีวุฒิสภาไว้ทำไม จึงขอฝากให้วุฒิสมาชิกได้โปรดพิจารณาการกระทำตัวเองด้วย