“จิราพร” สดุดีวีรชนเสื้อแดง ชี้กระสุนพรากชีวิตคนเสื้อแดงได้ แต่พรากอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้

(10 เมษายน 2564) นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย กล่าวรำลึกถึงวันครบรอบ 11 ปี สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงว่า พี่น้องเสื้อแดงได้เรียกร้องประชาธิปไตยให้ยุบสภาฯ และเลือกตั้งใหม่ แต่รัฐบาลกลับใช้วันที่ 10 เมษายน 2553 เป็นวันที่เริ่มกระบวนการหยิบยื่นความตายให้กับประชาชนแทน

การสลายการชุมนุมในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า 26 คน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีคนตายนับ 100 ชีวิต หลังเหตุการณ์ครั้งนั้น เป็นเวลาเกินกว่าทศวรรษที่คนเสื้อแดงพยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม แต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ออกมารับผิดชอบความตายของประชาชน มิหนำซ้ำผู้มีอำนาจในปัจจุบันยังไม่เรียนรู้อดีต มีแนวโน้มในการจัดการกับผู้ชุมนุมที่แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่มืดบอด ไล่จับกุมคุมขังผู้เห็นต่างทางการเมือง และมีการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมซึ่งอาจทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้

“แม้กระสุนจากผู้มีอำนาจจะพรากชีวิตพี่น้องเสื้อแดงไปได้ แต่ไม่สามารถทำลายอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ได้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตนเอง การต่อสู้ของวีรชนคนเสื้อแดงในวันนั้นได้ปลุกให้สังคมไทยตื่นรู้และส่งผ่านอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายังคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นความหวังที่จะช่วยค้นหาข้อเท็จจริงในอดีตให้ปรากฏ และเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” นางสาวจิราพร กล่าว