“ภาควัต” อัดรัฐสร้างโรงพยาบาลสนามเหมือนค่ายทหาร รัฐบาลบริหารวัคซีนล้มเหลวทำประชาชนเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้น

(19 เมษายน 2564) นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าเป็นห่วงมาก เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิน 1,000 คนทุกวัน คาดว่าในสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันจะพุ่งเป็น 2,000 คน อย่างแน่นอน สะท้อนว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ล้มเหลว และไร้ประสิทธิภาพ ในการปกป้องชีวิตประชาชน

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่สามารถบริหารวัคซีนเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเต็มที่ จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีคนได้รับวัคซีนเพียง 580,000 คนเท่านั้นหรือคิดเป็นจำนวน 0.5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งล่าช้ามาก รัฐบาลไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ แม้จะเปิดให้เอกชนสามารถจัดหาวัคซีนโควิดได้เองแต่รัฐสร้างเงื่อนไขที่เอกชนยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนเพื่อมาบริการประชาชนได้อย่างเสรี

นายภาควัต กล่าวด้วยว่า รัฐบาลควรที่จะเร่งกระจายวัคซีนที่มีอยู่ให้ถึงประชาชนมากที่สุด อย่ากักวัคซีนเพื่อเอื้อให้กับคนใกล้ชิดรัฐบาล เพราะไม่เกิดประโยน์อะไร ประชาชนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าประชาชนจะได้วัคซีนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเวลานั้นคงไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัยสำหรับประชาชนแล้ว

“ส่วนโรงพยาบาลสนามที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมานั้นไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคด้วย รัฐบาลจัดโรงพยาบาลสนามเหมือนค่ายทหาร อยู่รวมกันไปหมด เมื่อรัฐบาลประกาศชัดว่ามีงบประมาณเพียงพอ แต่ทำไมไม่จัดโรงพยาบาลสนามให้มีมาตรฐานกว่านี้ รัฐบาลควรแสดงความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน ไม่ไช่ใช้โรงพยาบาลสนามเป็นสถานที่รอความตายของประชาชน” นายภาควัต กล่าว