รองโฆษกเพื่อไทย จี้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แพทย์ พร้อมปรับแผนการฉีดให้ง่าย ลงสู่กลุ่มที่จำเป็น เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

(21 เมษายน 2564) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ถามถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยจากแผนการวัคซีนตามลำดับความสำคัญที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ว่า ในช่วงที่วัคซีนยังมีอย่างจำกัด การกระจายวัคซีนในลำดับแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน แต่เหตุใดจึงมีการสับเปลี่ยนมาฉีดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในรัฐสภาก่อน ทั้งที่ไม่ได้มีหน้าที่พบปะกับผู้ติดเชื้อโดยตรง นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวเรื่องการส่งต่อโควตาจากผู้ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไปให้ผู้อื่น ในขณะที่ประชาชนที่มีความเสี่ยงกลับถูกมองข้าม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สังคมเกิดความรู้สึกเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงวัคซีนหรือไม่

นายชนินทร์ ยังเสนอว่า เพื่อวางแผนรองรับการกระจายวัคซีนภายหลังบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว รัฐควรนำข้อเสนอที่หลากหลายจากผู้ชำนาญด้านต่างๆและภาคเอกชน มาพิจารณาอีกครั้ง เช่น การจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนใหม่ โดยอาจพิจารณาให้ผู้อยู่ในธุรกิจบริการเข้าถึงวัคซีนก่อน หรือการปรับสถานที่ฉีดวัคซีนที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย โดยใช้พื้นที่ศูนย์การค้า หรือร้านขายยาต่างๆ เป็นจุดรับวัคซีน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดได้รวดเร็วขึ้นและยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้