ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๙ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ