ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๐ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ