ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๑ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ