ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ