โฆษกเพื่อไทย จี้ประยุทธ์ลาออกเปิดทางประเทศนับหนึ่งใหม่ แนะผู้นำที่ดีต้องฉลาด ไม่กอดอำนาจไว้คนเดียว

(29 เมษายน 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติโอนอำนาจหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ ส่งผลให้กฎหมายรวม 31 ฉบับขึ้นตรงกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวเฉพาะนั้น ยิ่งตอกย้ำว่าพลเอกประยุทธ์กำลังเหลิงอำนาจ ทั้งที่บริหารประเทศในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ล้มเหลวสิ้นท่า การกระทำของพลเอกประยุทธ์จึงไม่หลงเหลือความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ หมดเวลาของท่านแล้ว จงลาออกไปตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ประเทศได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ประชาชนจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่รัฐบาลชุดนี้สร้างไว้เสียที

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประชาชนให้โอกาสพลเอกประยุทธ์มามากพอแล้ว แต่ท่านยังเมินเฉยต่อการจัดการรากของปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เรียงลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ปฏิเสธข้อเสนอหลายภาคส่วนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยเฉพาะข้อเสนอของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อเร่งฉีดให้กับแรงงานในภาคเอกชน

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผู้นำที่ดีต้องฉลาด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กระจายอำนาจ ระดมความคิด-รับฟังความเห็น นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ ไม่กอดอำนาจไว้ที่ตัวเองเพียงผู้เดียว แม้พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิดมาโดยตลอด ครอบคลุมทั้งมิติของการควบคุมการระบาด วัคซีน การเยียวยาชดเชย แต่รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ไม่รับฟังข้อเสนอ ตัดโอกาสประชาชนในการเข้าถึงการรักษาและป้องกันตัวเองจากโรคระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้