“ภูมิธรรม” เรียกร้อง คืนสิทธิประกันตัวให้แก่ผู้ต้องหา ยึดหลักเมตาธรรมคลี่คลายปัญหา

(29 เมษายน 2564) นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เขียนเฟซบุ๊กถึงหลักการสิทธิการประกันตัวในคดีอาญา โดยเฉพาะกรณีของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และเพื่อนที่ถูกคุมขังในเรือนจำขณะนี้ โดยมีใจความว่า ประเด็นการขอให้คืนสิทธิการประกันตัว ของผู้ถูกกล่าวหาในคดีความทางการเมือง เป็นเรื่องที่สาธารณชนและผู้รักความยุติธรรม อยากเห็นการปฎิบัติที่ยืนอยู่บนหลักเมตตาธรรมและเคารพในสิทธิของมนุษย์ ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องในทางสากล

ผมสนับสนุน ให้กระบวนการยุติธรรมไทยและศาล ได้รับฟังและรับคำร้อง เพื่อพิจารณาทบทวน ข้อเสนอที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ถูก กล่าวหา อาทิ “เพนกวิ้น” และผู้ถูกกล่าวหาอื่นๆ อีกหลาย ท่านทุกคนได้รับการทบทวนสิทธินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้เจ็บป่วยและยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ ยิ่งมีเหตุผลและสมควรได้รับการพิจารณาทบทวน

ผมจึงอยากเรียนเสนอผู้เกี่ยวข้องได้โปรดช่วยกันใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้เกิดการคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว ด้วยความปรารถนาที่อยากเห็นปัญหาต่างๆ ในสังคมคลี่คลายลงด้วยดีและสงบ สันติ

ภูมิธรรม เวชยชัย
เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
29 เมษายน 2560