“ชญาดา” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตคันนายาว ห่วงใยพี่น้องมุสลิมช่วงถือศีลอด ลุยแจกหน้ากากทุกบ้าน ขอร้องทุกคนใส่หน้ากากปฏิบัติศาสนกิจด้วยความปลอดภัย

(1 พฤษภาคม 2564) นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตคันนายาว ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิม ในเขตคันนายาว ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนศักดิ์สิทธิ์ ของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1442 เริ่มต้นวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไปอีกประมาณ 29-30 วัน นั้น

นางชญาดา กล่าวว่า วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ และเมื่อถึงเดือนรอมฎอนหรือเทศกาลถือศีลอด แต่ละครอบครัวก็จะกลับมารวมกัน ปฏิบัติศาสนกิจด้วยกัน โดยเวลากลางวันก็จะงดเว้นการทานอาหาร เครื่องดื่มและปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา แต่ภายหลังพระอาทิตย์ตกดิน พี่น้องมุสลิมก็จะ ละศีลแก้บวช คือการร่วมกันประกอบอาหาร และดื่มกินกันในครอบครัว แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด ก็พบว่า ชุมชนมุสลิมที่พี่น้องอยู่อาศัยกันนั้น มีผู้ติดเชื้อโควิดเกิดขึ้น มีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือที่เรียกว่า เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในชุมชน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องกักตัว แต่ก็พบว่าหลายคนใช้ชีวิตเป็นปกติ

 

“เราลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้อง เราต้องคอยแนะนำให้พี่น้องในชุมชนทราบว่า ถ้าตนเองอยู่ใกล้ชิดหรือเคยสัมผัสผู้ติดเชื้อ จะถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อดูอาการ แต่หลายครั้ง เราก็พบว่าเขาใช้ชีวิตเป็นปกติเดินไปมา ซึ่งเราเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมาก”

นอกจากนี้ ด้วยสังคมพี่น้องมุสลิม ที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน และเมื่อหลังพระอาทิตย์ตกดินก็ประกอบอาหารและทานอาหารค่ำร่วมกัน จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่เมื่อสมาชิกอยู่รวมกันในครอบครัวทุกวันตลอดเวลา มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อกันเองภายในครอบครัว

“เราเห็นใจเข้าใจพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ท่านต้องปฏิบัติศาสนกิจและเราก็ห่วงสุขภาพ จึงเดินสายแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องในทุกบ้าน ทุกชุมชน และแนะนำว่าแม้ท่านจะอยู่กันภายในบ้าน ก็ขอร้องให้ท่านโปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติศาสนกิจและเวลาปกติ เพื่อความปลอดภัย”

นอกจากนี้ นางชญาดา ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในชุมชนมีเด็กเล็กจำนวนมาก ซึ่งเด็กมักวิ่งเล่นภายในชุมชนและลืมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จะมีขนาดเล็กกว่าของผู้ใหญ่และมีราคาขายปลีกสูง และหายากมากกว่าของผู้ใหญ่ ทางทีม ส.ก.ของนางชญาดา จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กมามอบให้ผู้นำชุมชนแจกจ่ายไปยังทุกครอบครัว ที่มีเด็กเล็ก เพื่อช่วยกันป้องกันเด็กให้รอดจากการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย