โฆษกเพื่อไทย เรียกร้องรัฐทำงานเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พื้นที่คลองเตยให้เร็วกว่านี้ แนะ กทม.ตั้งหน่วยงานพิเศษแก้ปัญหาด่วน

(3 พฤษภาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในคลัสเตอร์คลองเตยเป็นอย่างมาก แม้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ตรวจเชื้อไปแล้วหลักพันคน มีผู้ติดเชื้อในชุมชนแออัด 193 คน ซึ่งถือว่าอัตราการตรวจยังน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในชุมชนคลองเตยที่มีเกือบ 90,000 คน ซ้ำยังดำเนินการอย่างล่าช้า ทั้งที่ในสถานการณ์โรคระบาด รัฐควรต้องทำงานเชิงรุกและให้ทันการณ์มากกว่านี้ ต้องออกมาปกป้องดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีกับการระบาด ก่อนที่เชื้อจะลุกลามไปพื้นที่อื่น เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยเป็นแรงงานที่ออกไปทำงานกระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร จึงมีความกังวลว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอาจแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจได้ พรรคเพื่อไทยจึงอยากเรียกร้องดังนี้

  1. รัฐบาลต้องเร่งสั่งการให้พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ระดมสรรพกำลัง ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ฝ่ายวิชาการ อาสาสมัครต่างๆ เร่งตรวจหาเชื้อในคลัสเตอร์คลองเตย เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ออกจากประชาชนทั่วไปโดยเร่งด่วน
  2. กทม.ต้องตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาแก้ปัญหาการระบาดในพื้นที่ กทม.เพื่อให้ทำงานได้ตรงจุด และรวดเร็วมากขึ้น
  3. นำเอาโมเดลคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งกลับมาใช้อีกครั้ง ด้วยการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการกักตัวผู้ติดเชื้อและกลุ่มเฝ้าระวัง
  4. รัฐควรพิจารณาหาแนวทางเยียวยาผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัวอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อย

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการทั้งประเทศ รัฐบาลควรนำแนวทางการทำงานของภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดและแสดงพิกัด เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือและความต้องการของประชาชนได้ เพราะถือเป็นความสำเร็จของภาคประชาชนในการช่วยเหลือกัน ซึ่งรัฐบาลควรส่งเสริมและร่วมมือกันด้วย โดยต้องไม่ลืมวาระสำคัญคือการจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ ครอบคลุมและหลากหลาย รวมทั้งเตรียมการสำหรับเยียวยาความเสียหายของภาคธุรกิจที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวในช่วงที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้

ทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มี ส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร ของใช้ที่จำเป็นและขาดแคลน รวมทั้งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย โดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยทุกแห่งทั่วประเทศ