“ภาควัต”แนะพักหนี้ ธกส.ต่อลมหายใจเกษตรกร จี้เร่งกระจายวัคซีนไม่เลือกปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

(4 พฤษภาคม 2564) นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์เพื่อปกป้องชีวิตประชาชน อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอร์ออลล้างมือ รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้เวลานี้ทุกฝ่ายต่างต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ด้วยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยการกระจายวัคซีนที่รัฐบาลมีอยู่ให้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฎิบัติ รวมทั้งการเพิ่มวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนไม่ควรผูกขาดวัคซีนที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพราะวัคซีนทางเลือกจะเป็นทางรอดของประชาชนและทางออกของประเทศด้วย

นายภาควัต กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่อยากให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างมีแผนงานรองรับ โดย ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.พักหนี้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ โดยพักการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย เป็นระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกร เพราะเวลานี้เกษตรกรทั้งประเทศอยู่ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว หากรัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกรเหล่านี้คงไม่มีทางออก จากปัญหาที่เกิดขึ้น หวั่นเกิดเหตุสลดใจในอนาคต