เพื่อไทยรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่พร้อมชุด PPE 1,000 ชุด เตรียมส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

(5 พฤษภาคม 2564) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค, นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม , ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคและนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง จากนางเจียมจิต บรรพระจันทร์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ธนา เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในเครือบริษัทเอกซ์พี แอสเสท จำกัด และรับมอบบริจาคชุดป้องกันเชื้อ (PPE) รวม 1,000 ชุด จากชมรมว่ายน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้พรรคเพื่อไทยส่งต่อไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อาหารและของใช้จำเป็นที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทย พรรคจะเป็นตัวกลางนำสิ่งของต่างๆ ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชน ที่มีความต้องการใช้และยังขาดแคลน เช่น โรงพยาบาล,สถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม ชุมชนต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ต่อไป โดยพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตโรคระบาดของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย ส.ส., ว่าที่ผู้สมัคร สก., และสมาชิกพรรค ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ตัวแทนพรรค เช่น ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค , นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และดร.ลีลาวดี วัชโรบล อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่คลองเตยเพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำเปล่า ของใช้จำเป็นและชุด PPE บริจาคให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อให้มูลนิธิส่งต่อไปยังชุมชนแออัดคลองเตยที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือต่อไป