ส.ส.พะเยาเพื่อไทย ร้องรัฐออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสุกรมีผลทันที ทำเกษตรกรเดือดร้อนสาหัส ถามรัฐเอื้อนายทุนใหญ่หรือไม่ วอนเห็นใจรายย่อยบ้าง

(6 พฤษภาคม 2564) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จังหวัดนครสวรรค์ ขอความช่วยเหลือเรื่องการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและสุกรป่าของกรมปศุสัตว์ ที่มีมาตรการบังคับให้เกษตรกรที่นำสุกรไปจำหน่ายต่างพื้นที่จะต้องผ่านการตรวจเลือดโรค ASF และมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือ GFM ก่อนเท่านั้นจึงจะนำไปจำหน่ายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร และมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถนำส่งสุกรเพื่อไปจำหน่ายในจังหวัดอื่นได้

ทั้งนี้ การระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกรเกิดขึ้นในไทยตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งในขณะนั้นกรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรที่ติดเชื้อในรัศมี 3 กิโลเมตรทันที และชดเชยเกษตรกรเพียง 70% ซึ่งขาดทุน แต่เกษตรกรในหลายพื้นที่ยอมรับปฏิบัติตามมาตรการและได้เริ่มต้นเลี้ยงสุกรอีกครั้ง เพื่อสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพ จนถึงขณะนี้ราคาจำหน่ายเนื้อหมูกำลังมีราคาดี เกษตรกรกำลังลืมตาอ้าปากได้ แต่กรมปศุสัตว์กลับออกมาตรการนี้ ทั้งที่การระบาดของโรคเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เหตุใดกรมปศุสัตว์ไม่เรียนรู้ถึงการระบาดในครั้งก่อน กลับประกาศมาตรการและมีผลบังคับใช้ทันที เกษตรกรไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทัน จึงอยากให้กรมปศุสัตว์ผ่อนผันหรือควรประกาศมาตรการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 กระทบกับการหารายได้ของประชาชนทุกหย่อมหญ้า

“มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องที่ดี แต่กรมปศุสัตว์ไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า เกษตรกรกำลังลืมตาอ้าปากได้ กำลังมีความสุข อยู่ๆประกาศห้ามเคลื่อนย้ายและมีผลทันที เกษตรกรเดือดร้อนทันที รายเล็กรายย่อยตายหมด เป็นสิทธิของเกษตรกรรายย่อยที่จะตั้งคำถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ภาครัฐกำลังสนับสนุนนายทุนรายใหญ่หรือไม่” นายวิสุทธิ์กล่าว