ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๖ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ