โฆษกเพื่อไทย ชี้รัฐสอบตกสร้างความมั่นใจประชาชนเหตุคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนต่ำ แนะอย่าวาดฝันหาวัคซีน 100 ล้านโดสทั้งที่บริหารวัคซีนเดิมยังไม่ได้

(10 พฤษภาคม2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรคลงทะเบียนฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียน เพียง 1.55 ล้านคน ซึ่งถือว่าน้อยมากจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 16 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสอบตกในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน บกพร่องต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่แท้จริงให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้หากรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ควรเร่งดำเนินการดังนี้

1.ปรับเปลี่ยนแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้บุคคลทั่วไปที่สมัครใจและมีความพร้อม

2.ปรับให้กลุ่มอาชีพบริการซึ่งต้องสัมพันธ์กับการพบปะผู้คนในเมืองได้ฉีดวัคซีนก่อน เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง, คนขับรถตู้, ตุ๊กตุ๊ก , พนักงานส่งพัสดุหรืออาหารเดลิเวรี ฯลฯ

3.เร่งสืบสวนหาสาเหตุอาการข้างเคียงของวัคซีน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างชัดเจน

4.สร้างความเชื่อมั่นประชาชน หากเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน รัฐบาลควรจ่ายเงินชดเชยที่สูง โดยนำกรณีของต่างประเทศมาปรับใช้ เช่น ในมาเลเซีย หากเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน รัฐบาลจ่ายชดเชย 3.7 ล้านบาท, สิงคโปร์จ่าย 5.25 ล้านบาท แต่ไทยจ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า 1 ที่ผ่านมาของการระบาด รัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนประเทศได้ในทุกด้าน ทั้งในมิติของการแก้ไขปัญหา การรับมือ หรือการป้องกันการระบาด จึงไม่แปลกใจหากจะมีประชาชนทยอยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อฉีดวัคซีน เพราะต้องการเลือกยี่ห้อวัคซีนเอง แต่ประชาชนคนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสเลือกแบบนั้นทุกคน จึงอยากให้รัฐบาลเร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ให้เร็วที่สุด ก่อนที่ไทยจะเป็นประเทศเดียวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในขณะที่หลายประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

“การตั้งเป้าจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดสถ้าทำได้ก็จะดีต่อคนไทย แต่ผลงานโดดเด่นของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมา อดคิดไม่ได้ว่าเป้าหมายวัคซีนจำนวนนั้นอาจจะเป็นแค่ภาพฝันหรือไม่ ทางที่ดีควรบริหารสิ่งที่มีให้ดีก่อนฝันไปไกลแล้วไปไม่ถึงจะดีกว่า” ผศ.ดร.อรุณีกล่าว