“วิชาญ” เร่งรัดกรุงเทพมหานคร วางแผนการฉีดวัคซีนให้คนกรุงเทพอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ถ้วนหน้า รวดเร็ว และปลอดภัย

(10 พฤษภาคม2564) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาคกรุงเทพฯ แถลงข่าวร่วมกับ นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตราชเทวี และนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง พรรคเพื่อไทย กรณีความคืบหน้าการลงพื้นที่กเยี่ยมเยียนประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในเขตกรุงเทพมหานคร มอบข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากาอนามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ราชการและเอกชน ตลอดจนประสานงานให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้กักตัว และดูแลเด็กและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านเรือนตามที่ได้รับการร้องขอในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยได้สะท้อนปัญหาที่พบเห็นเป็นประเด็นสำคัญเสนอภาครัฐ และกรุงเทพมหานครดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร ควรแยกผู้กักตัวหรือผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อ ออกไปจากชุมชนด้วย เพื่อป้องการการแพร่เชื้อต่อให้คนที่ยังไม่ติดเชื้อภายในครอบครัว เนื่องจากเราพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมากขึ้นจากการต้องอาศัยในครอบครัวที่มีผู้กักตัว จึงกลายเป็นการระบาดแพร่เชื้อเพิ่มเติมมากขึ้น
  2. กรุงเทพมหานคร ควรให้อำนาจผู้อำนวยการเขต สามารถประสาน บริหารจัดการ สั่งบังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
  3. กรุงเทพมหานครควรกำหนดแผนการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฉีดวัคซีน 5 ล้านคนภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยต้องยึดถือหลัก ครอบคลุม ถ้วนหน้า และรวดเร็ว
  4. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการเชิงรุก ในการควบคุมพื้นที่การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างชัดเจน คือต้องมีอำนาจสั่งปิดกั้นพื้นที่ระบาด ตรวจคัดกรองคนเข้าออกชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดกระจายออกนอกพื้นที่
  5. กรุงเทพมหานคร ต้องสนับสนุนให้อุปกรณ์แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค เช่น วัด ควรต้องมีการให้อุปกรณ์ป้องกันตัว หน้ากากอนามัย ชุด PPE ตลอดจนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่วัด เพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนภาครัฐได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคเพื่อไทย ยังได้รับหนังสือจากชุมชนริมคลองสามเสน ให้มีรถตรวจเชื้อโควิดเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อในชุมชนที่กำลังมีเชื้อระบาดอย่างหนักและภาครัฐไม่สามารถมารับตัวผู้ป่วยได้ทันสถานการณ์ ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ ในชุมชนริมคงองสามเสนยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนเพราะคิวรถพยาบาลมารับไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงขอเรียกร้องให้รัฐให้ความช่วยเหลือ ตรวจเชื้อปูพรมเชิงรุก จัดทีมเฉพาะกิจตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วย ผู้กักตัวออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด

นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง เรียกร้องภาครัฐหรือ กทม. หามาตรการในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งต้องกักตัวและอาศัยอยู่ในห้องเช่า หรือบ้าน เพียงลำพังโดยไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลหรือสนับสนุนแต่อย่างใด เช่นสนับสนุนอาหาร เครื่องใช้จำเป็นหรือแม้แต่เงินเยียวยาเล็กน้อยเพื่อให้ผู้กักตัวสามารถกักตัวอยู่ได้โดยไม่ลำบากและไม่ออกไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นในชุมชน