โฆษกเพื่อไทย ชี้ทุกฝ่ายนำบทเรียน 11 ปีสลายการชุมนุม นปช. อย่าให้กงล้อประวัติศาสตร์ความสูญเสียเกิดขึ้นอีก

(13 พฤษภาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ครบรอบ 11 ปี เหตุสลายการชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในปี 2553 ในนามของโฆษกพรรคเพื่อไทยและประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ขอร่วมรำลึกและสดุดีวีรชนที่เสียชีวิตและยังมีชีวิตอยู่ทุกท่านมา ณ ทีนี้

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า แม้ผ่านมา 11 ปี ผู้ก่ออาชญากรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมกลางกรุงยังลอยนวลพ้นผิด ชนชั้นนำยังคงใช้ชีวิตตามปกติ แต่การเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยยังคงดำเนินอยู่ ประชาชนคนทั่วไป เยาวชน และคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นว่าระบอบการปกครองที่ดีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้น แต่ผ่านมา 11 ปี การเรียกร้องประชาธิปไตยยังคงดำเนินต่อไป ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมยังไม่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย จึงอยากเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ มองให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งแล้วเร่งแก้ไข เริ่มต้นด้วยการสะสางความจริงการสลายการชุมนุมของ นปช.และการชุมนุมในหลายครั้ง ทำให้มนุษย์มีความเป็นคนเท่ากัน กฎหมายต้องเป็นใหญ่กว่าคนที่บังคับใช้กฎหมาย เคารพและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และหาทางออกร่วมกัน สร้างประเทศให้น่าอยู่สำหรับคนทุกรุ่น หากผู้มีอำนาจไม่เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ กงล้อประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียจะหมุนกลับมาวนซ้ำ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจะยังออกมาชุมนุม และในที่สุดจะเกิดความสูญเสียที่ไม่มีวันจบสิ้น

“การรำลึกของ นปช.ทุกปี เป็นไปเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ อีกนัยหนึ่งก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้รัฐมอบความยุติธรรมในการสะสางความจริงให้ เมื่ออดีตคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อทำปัจจุบันให้ดีขึ้น แต่รัฐไม่เคยเรียนรู้มัน ความขัดแย้งในสังคมก็จะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่รุ่น ความยุติธรรมก็จะยังถูกตั้งคำถาม เพราะรัฐไม่เคยให้คำตอบ” ผศ.ดร.อรุณีกล่าว