“เพื่อไทย” เสนอรัฐเพิ่มเงินเยียวยาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ เป็น 2,000 บาท เพื่อลดภาระลูกหลานยามวิกฤต

(17 พฤษภาคม 2564) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานโซน 3 ภาค กทม. พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายบดินทร์ วัชโรบล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตพระนคร, นางสาวทิพจุฑา บุนนาค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางพลัด และนายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตภาษีเจริญ แถลงข่าวประจำสัปดาห์เรื่องให้ตัวแทนและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรคได้ลงพื้นที่ จึงขอสรุปผลในการลงพื้นที่ของตัวแทนพรรคเพื่อไทยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในสัปดาห์นี้ ดังนี้

 1. ลงพื้นที่ในการแจกแมส แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ถุงยังชีพ (จำนวน 185 ครั้ง)
 2. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในชุมชนสถานที่ราชการต่างๆ (จำนวน 62 ครั้ง)
 3. ประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ โควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงต่างๆให้สามารถรับความสะดวกในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลและสถานที่กักกัน (จำนวน 45 เคส)

พรรคเพื่อไทย มีข้อเสนอแนะให้ทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครดังนี้

 1. รัฐโดยกรุงเทพมหานคร ควรจัดเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วไปที่ถือบัตรคนพิการจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท และผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากขณะนี้กลุ่มเหล่านี้คนดูแลตกงานว่างงานกัน มีจำนวนผู้พิการประมาณ 2,090,000 คนและอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 100,000 คน (อาจจะใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในการดูแล)
 2. รัฐโดยกรุงเทพมหานคร จัดที่พักให้กับกลุ่มคนพิการที่ติดโควิค – 19 ในการรักษาพยาบาลโดยแยกออกจากกลุ่มคนปกติ และถ้าญาติพี่น้องของผู้พิการเกิดติดโควิด และไม่มีผู้ดูแลผู้พิการควรจะหาสถานที่ดูแลให้เหมาะสม โดยดูแลเรื่องอาหารการกินและเครื่องใช้ให้เรียบร้อย
 3. กรุงเทพมหานคร ควรมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่ติดเชื้อ ในชุมชนรวมถึงแคมป์งานต่างๆ และนำรถเข้าไปเช็คสอบผู้ติดเชื้อในชุมชนแทนที่จะให้ผู้ป่วยออกมานอกชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
 4. กรุงเทพมหานคร ควรจัดหาอาหารและอุปกรณ์ในการดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ออกมานอกเคหะสถาน
 5. รัฐบาล ควรจัดทำแผนในการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานข้ามชาติโดยเร็วเพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ในแรงงานข้ามชาติในขณะนี้
 6. รัฐบาล ควรจัดให้มีการประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ โดยเสียเป็นค่าประกันเผื่อเวลาติดเชื้อโควิด-19 จะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา

พรรคเพื่อไทย เสนอเรื่องการติดตามและเร่งรัดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ในเรื่องที่พรรคได้เคยแถลงไว้ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร ควรเร่งจัดหาอุปกรณ์เสื้อ PPE หน้ากาก N95 เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่วัด ในการฌาปนกิจศพและควรมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกำกับการดูแลทุกครั้งและรวมถึงควรเร่งฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งต้องออกบิณฑบาตและใกล้ชิดประชาชน
 2. กรุงเทพมหานครควรจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้กับกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา อสส. มูลนิธิ ให้ครบตามจำนวนความจำเป็น และให้กลุ่มเหล่านี้ นำไปมอบกับประชาชน และประชาสัมพันธ์ ในการดูแลตัวเอง (ถ้าไม่มีงบประมาณ ก็มีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.ซึ่งได้รับการอุดหนุนจำนวน 1,500,000,000.00 บาท)
 3. ในการนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ควรมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในบ้านหรือในห้องเช่าต่างๆพร้อมกันในครั้งเดียว

นายบดินทร์ วัชโรบล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตพระนคร กล่าวว่า ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในแต่ละชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร ถือเป็นด่านหน้าในการทำงานดูแลลูกบ้าน มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จึงควรมีโควตาวัคซีนให้กับประธานผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้คนกลุ่มนี้

นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตภาษีเจริญ กล่าวว่า ระบบการรับส่งตัวผู้ป่วยผ่านระบบเบอร์ออนไลน์ 1668 และ 1669 ควรบูรณาการระบบรับส่งตัวและระบบเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้รวดเร็วกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้ป่วยสะสมในบ้าน

นางสาวทิพจุฑา บุนนาค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางพลัด กล่าวว่า ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนขาดรายได้ช่วงโควิด จึงอยากขอให้รัฐช่วยเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น 2 พันบาท เพื่อลดภาระลูกหลานในยามวิกฤต