ทีม Think คิดเพื่อไทย เสนอ ” 4 ท 2 ป” จัดการวัคซีนสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ชี้วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ดี ไม่ใช่แค่วัคซีนที่มี

นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีม Think คิดเพื่อไทย และโครงการ The change maker กล่าวว่า สนับสนุนและเล็งเห็นความจำเป็นในการรณรงค์ให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง แต่กระบวนการบริหารจัดการและมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้วางอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าฉีดวัคซีนได้ ทีม Think คิดเพื่อไทย จึงเสนอวิธีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเชื่อมั่นประชาชน โดยใช้มาตรการ “4 ท 2 ป” ดังนี้

1.ทางเลือก : รัฐบาลต้องเร่งหาวัคซีนหลากหลายยี่ห้อโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและกล้าที่จะออกไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

2.ทั่วถึง : รัฐบาลต้องนำเข้าวัคซีนในปริมาณที่มากพอกับการฉีดให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้สะดวกในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อไม่ให้ขาดตกหล่นใครไป ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

3.เท่าเทียม : รัฐบาลควรให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกอายุ ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิภาค ฐานะ สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ปล่อยให้คนรวยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก่อน ในขณะที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงได้

4.ทันเวลา : ประเทศไทยบอบช้ำอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 ทางออกเดียวคือต้องนำวัคซีนเข้ามารวดเร็วให้ทันกับการระบาด ยิ่งฉีดวัคซีนได้เร็วเท่าไหร่ ประเทศก็จะฟื้นฟูเร็วเท่านั้น

5.เป้าหมาย : รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญว่าควรฉีดใครก่อนหลัง โดยตัดสินใจอยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทำงานภาคบริการ เช่น พนักงานขนส่งอาหาร คนขับรถสาธารณะ ฯลฯ

6.ประกันความเสี่ยง : หากตอนนี้ยังไม่มีทางเลือกให้ประชาชนมากพอ รัฐบาลต้องสร้างทั้งแรงจูงใจและมีหลักประกันความเสี่ยงให้ประชาชนเชื่อมั่น โดยหลักประกันดังกล่าวต้องมีความจริงใจและมีจริยธรรมบนหลักของความเป็นจริง

“วัคซีนที่ดีไม่ใช่แค่วัคซีนที่มี แต่วัคซีนที่ดี คือวัคซีนที่ดี นั่นคือ การมีทางเลือกวัคซีนที่หลากหลาย ได้คุณภาพ และมีกระบวนการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” นายคณาพจน์กล่าว