“ชวลิต” ปกป้อง 20 ส.ส.หญิง พท.ไม่ได้มีเจตนาก้าวก่ายศาล กรณีประกันตัว “เพนกวิน” แต่ทำในฐานะเพศ “แม่”

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทยให้ความเห็นกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อ ปปช.ขอให้ตรวจสอบ ส.ส.หญิงของ พท.จำนวน 20 คน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดหลายท่าน เช่น “เพนกวิน” ได้รับสิทธิประกันตัว โดยผู้ร้องเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สถานะ ส.ส.ก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 185(1) นั้น เมื่อวานนี้ผมได้อ่านจดหมายของ 20 ส.ส.หญิง พท.ดังกล่าวอย่างละเอียด เห็นเจตนาของ ส.ส.หญิงชัดเจนในการขอความเป็นธรรม ขอความเมตตา ให้ได้รับสิทธิประกันตัว ในฐานะที่เป็นเพศ “แม่” เช่นเดียวกับคุณแม่ของ “เพนกวิน” ที่เพียรพยายามหลายครั้งในการขอประกันตัวลูก ไม่มีข้อความส่วนใดเลยที่มี “เจตนา” ก้าวก่ายอำนาจศาล ในความผิดทางอาญา หลักสำคัญ คือ ดู “เจตนา” เป็นหลัก จึงไม่ควรให้เรื่องนี้ไปรก ปปช. รกโรง รกศาล หรือถึงขั้นยุบพรรคอีกเลย

ประการสำคัญ การที่ศาลอนุญาตให้ “เพนกวิน” ได้รับการประกันตัว ก็น่าจะมาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ใช่มาจากการกดดัน ก้าวก่ายของ 20 ส.ส.หญิง พท.อย่างแน่นอน ทั้งนี้ โดยส่วนตัวผมก็เคยให้ความเห็นโดยสุจริตใจในเฟซบุ๊กว่า “เพนกวิน” และพวก ควรได้รับสิทธิประกันตัวตาม รธน. มาครั้งหนึ่งแล้ว