ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๘ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ