“ชวลิต” เผยไวรัส Capripox virus จากแอฟริกาบุกอีสาน โจมตีโค กระบือ ชาวบ้านกลัว “โคจะตาย” มากกว่า “โควิด” เสียอีก ขอวัคซีนฉีดโค กระบือ ด่วน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในเขตอำเภอนาแก ที่ตำบลสีชมภู พิมาน พุ่มแก และคำพี้ พบว่าพี่น้องเกษตรกรกำลังประสบปัญหาโค กระบือ กำลังเป็นโรคตามตัวเป็นตุ่มมีไข้เซื่องซึมและเริ่มตาย สร้างความวิตกกังวลในหมู่เกษตรกรอย่างมาก

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากปศุสัตว์จังหวัดนครพนม แจ้งว่า โรคดังกล่าว เป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นเชื้อไวรัส Capripox virus จากแอฟริกา เรียกชื่อโรคนี้ว่า Lumpy skin disease : LSD พาหะนำโรคเป็นสัตว์ดูดเลือดประเภทยุง เหลือบ ริ้น ไร จึงแพร่ระบาดได้ง่าย ขณะนี้แพร่ระบาดในอีสานหลายจังหวัด สร้างความเดือดร้อนกับเกษตรกรอย่างยิ่ง โดยในส่วนของจังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ประกาศเป็นเขตแพร่ระบาดโรค Lumpy skin disease แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
นายชวลิต กล่าวว่า เกษตรกรไทยเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ราคาผลผลิตตกต่ำมาหลายปี ไหนจะเดือดร้อนจากโควิด ยังมาเจอปัญหาโรคระบาดในโคกระบืออีก

โค กระบือ เป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร ถือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเกษตรกรที่ชาวบ้านอุตส่าห์ออมเงินซื้อไว้ หากตายไป 1 ตัว ชาวบ้านสูญเงินหลายหมื่นบาท จนถึงกับกล่าวกันขณะนี้ว่า กลัวโคจะตาย มากกว่ากลัวโควิดเสียอีก

ทราบว่า กรมปศุสัตว์มีงบเพียงน้อยนิดในการซื้อวัคซีนป้องกันเพียง 60,000 โดส ในขณะที่โค กระบือ มีจำนวนหลายล้านตัว ธรรมชาติกำลังเอาคืนมนุษย์ ด้วยการโจมตีจากไวรัสสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง ถ้าบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันการณ์ จะเสียหายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงบประมาณซื้อวัคซีนต้านไวรัส Capripox virus ซึ่งก่อให้เกิดโรค Lumpy skin disease โดยด่วน ก่อนที่ตลาดโค กระบือ จะนิ่งสนิทจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ