โฆษกเพื่อไทย แนะ ศบค.ทบทวนบทบาทตัวเอง แจ้งข้อมูลการระบาดสายพันธุ์อินเดียให้ชัด บริหารวัคซีนเท่าเทียมและทั่วถึง

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในที่สุดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียได้เข้าสู่ไทย จนนำไปสู่การติดเชื้อที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลักสี่ การระบาดในครั้งนี้เพราะรัฐปล่อยให้ชาวอินเดียและปากีสถานเดินทางเข้ามาในไทยและมีผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมาหรือไม่ แม้หลายฝ่ายท้วงติงมาโดยตลอด แต่รัฐบาลกลับยืนยันเสียงแข็งมาตลอดว่าสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ ซ้ำยังปล่อยให้เวลาล่วงเลยมากกว่าสัปดาห์จึงค่อยระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยชั่วคราว (COE) กับชาวอินเดีย ซึ่งไม่ทันการณ์แล้ว

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า การระบาดของสายพันธุ์อินเดียยังสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมถึงความรุนแรงในการแพร่กระจายเชื้อ แม้นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ จะยังไม่ยืนยันว่าสายพันธุ์อินเดียรุนแรงกว่า แต่ขณะที่ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนามากกว่า 10 ปี ระบุว่า สายพันธุ์อินเดียแพร่เชื้อเร็วกว่า ข้อมูลดังกล่าวสร้างอาจความสับสนให้กับประชาชน จึงอยากให้รัฐบาล และ ศบค.เร่งชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงประชาชนจะได้ระมัดระวังและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง รวมทั้งรัฐบาลต้องเร่งออกมายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาในไทยแล้วหรือไม่ และวัคซีนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอป้องกันโรคอย่างไร


เพราะจากการระบาดที่ยังไม่มีทีท่าจะทุเลาเบาบางลงทำให้ประชาชนมีความกังวลและกระเสือกกระสนรอคิวเพื่อฉีดวัคซีนทั้งวันแต่ก็ต้องผิดหวังกลับบ้าน สวนทางกับดารานักแสดงที่ได้รับวัคซีนแล้ว

“ศบค.ต้องทบทวนบทบาทตัวเองใหม่ ทั้งเรื่องการให้ข้อมูลที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรค และต้องบริหารจัดการวัคซีนที่เพื่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ควรกระทำการใดๆที่เป็นการตอกย้ำภาพสังคมชนชั้นให้เด่นชัดขึ้น ทั้งที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตแบบนี้” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว