โฆษกเพื่อไทย ไม่ไว้วางใจรัฐจัดสรรงบ 65 เหตุไร้วิสัยทัศน์ ปกป้องพวกพ้อง ทอดทิ้งประชาชน แนะรัฐจัดสรรวัคซีนให้ทันการณ์ เท่าเทียม ทั่วถึง และหลากหลาย

(24 พฤษภาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณของแผ่นดินผ่านกระบวนการรัฐสภาอย่างเต็มที่ไม่แพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยในการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ไม่เรียงลำดับความสำคัญ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดและสภาพเศรษฐกิจที่เกิดมาจากการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังเดิมพันสุขภาพและชีวิตประชาชนผ่านงบประมาณปี 2565 หรือไม่ เหตุใดเม็ดเงินส่วนใหญ่จึงยังเป็นไปเพื่อ

1) ปกป้องพวกพ้อง ทอดทิ้งประชาชน
2) ไม่จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
3) ไม่สนใจทุกข์ร้อนของประชาชน
4) ไม่มีวิสัยทัศน์ในการจัดสรรงบประมาณ

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า ในงบประมาณปี 65 งบกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดไปถึง 10.8% ในขณะที่งบด้านการป้องกันประเทศลดลงไปเพียง 4.9% สะท้อนให้เห็นชัดว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับความมั่นคงและกระทำการข้ามหัวประชาชน

นอกจากนี้ อยากให้ประชาชนจับตาการตั้งงบกลางที่ยังสูงถึง 571,047.3 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่การใช้จ่ายงบกลางนี้ต้องเป็นไปเพื่อสถานการณ์จำเป็นและเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนด้วย

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดสรรงบประมาณ รัฐควรให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนให้ทันการณ์ เท่าเทียม ทั่วถึง และหลากหลาย พร้อมเตรียมจัดเวทีวิพากษ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทีมเศรษฐกิจของพรรค ซึ่งจะเจาะลึกให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณในภาวะวิกฤตที่บิดเบี้ยว เอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง นำโดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนและทีมเศรษฐกิจพรรค ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook พรรคเพื่อไทย

“การจัดสรรงบประมาณปี 2565 รัฐบาลตัดลดงบส่วนป้องกันประเทศน้อยกว่างบสาธารณสุข หรือแท้จริงแล้วการป้องกันประเทศในความหมายของผู้มีอำนาจ คือการที่เราสามารถจัดซื้ออาวุธเพื่อยิงต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้อย่างนั้นหรือ” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว.