ประธาน กมธ.ติดตามงบประมาณฯ พรรคเพื่อไทย ท้วงประมูลรถไฟรางคู่ “ส่อฮั้วประมูล”

(27 พฤษภาคม 2564) นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าการประมูลโครงการรถไฟรางคู่สายเหนือ ช่วงเด่นชัย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร และโครงการรถไฟรางคู่สายอีสาน ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร- นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร ซึ่งผลการประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางแบบเฉียดฉิว เป็นสิ่งที่น่าสังเกตถึงความไม่โปร่งใสเข้าข่ายการฮั้วประมูล เพราะผลการประมูลทั้ง 2 โครงการได้ราคาต่ำกว่าราคากลางเฉลี่ยเพียง 20 ล้านบาทเท่านั้น จึงอยากเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบหรือยกเลิกให้มีการประมูลใหม่ เพราะจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่านี้

ดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ติดตามการทำงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าประสบภาวะการขาดทุนสะสมตลอดมาและเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อชดเชยผลการขาดทุนและการดำเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี เพราะฉะนั้นจะต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และคำนึงถึงความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่สุดต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้

“อยากจะเห็นสิ่งที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ อย่าทำเพียงการประดิษฐ์คำพูดที่สวยหรู แต่ปราศจากความจริง” นายไชยา กล่าว