“รองโฆษกเพื่อไทย” ชี้ “วัคซีน” ยังเป็นปัญหาใหญ่ รัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ เผยลงพื้นที่วังทองหลาง ชาวบ้านเรียกร้องเปิดทางเลือกให้ประชาชชน

(30 พฤษภาคม 2564) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผอ. โครงการ The Change Maker พร้อมด้วย นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ The Change Maker ลงพื้นที่ชุมชนทรัพย์สินใหม่ เขตวังทองหลาง โดยตั้งครัวชั่วคราวสำหรับทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมพูดคุยถึงปัญหาความยากลำบากในช่วงการระบาดของโควิด-19 ไปจนถึงปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีน โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมพูดคุยสะท้อนปัญหาและรับอาหารไปแบ่งบันให้กับคนในชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน

โดย นายชนินทร์ เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้านพบว่าปัญหาหลักในช่วงนี้มี 2 เรื่องคือ 1.ปัญหาวัคซีนไม่หลากหลายและไม่เพียงพอ เนื่องจากวัคซีนแต่ละชนิดมีข้อจำกัดต่างกัน ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากการนำไปใช้กับผู้ที่มีโรคประจำตัวแตกต่างกัน สร้างความกังวลให้กับประชาชน และ 2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐยังมีปัญหา หลายหน่วยงานยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นทั้งเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนและไม่มีความเชื่อมั่นใจต่อการทำงานของภาครัฐและรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาฝ่ายค้านและภาคประชาชนจะสะท้อนปัญหาเรื่องนี้ไปอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างการทำงานของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้

ขณะที่นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีมคิดเพื่อไทย กล่าวว่า ทีม The Change Maker มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์นี้มาโดยตลอด โดยส่วนแรกมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คนที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย อีกทั้งการที่มีผู้มาร่วมมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงได้มีการประสานงานกันให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ยังขาดแคลนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อเนื่อง แต่ปัญหาขณะนี้คือที่พบก็คือ หมอพร้อม ประชาชนพร้อม แต่วัคซีนกับรัฐบาลไม่พร้อม ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต กลุ่ม The Change Maker จึงขอเป็นกระบอกเสียงและเข้าช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ให้ทุกคนมีความพร้อมไปด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าพลังเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ไม่มากก็น้อย

ด้าน นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนและพรรคฝ่ายค้านได้พยายามสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนไปถึงรัฐบาลมาโดยตลอด แต่รัฐบาลนิ่งเฉยไม่แก้ไขปัญหา เหมือนที่แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้เคยย้ำเตือนผ่านสำนักข่าวต่างประเทศไปก่อนหน้านี้ว่าถ้ารัฐบาลยังบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ได้แบบนี้ อาจทำให้ไทยมีการระบาดหลายคลัสเตอร์และน่าห่วงเรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสได้

ด้านนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง ระบุว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับเสียงสะท้อนปัญหามาหลายด้าน ปัญหาแรกคือการที่คนภายนอกมาพักอาศัยในชุมชน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านแม้ไม่ได้นำเชื้อเข้ามา แต่ยังโชคดีที่ชุมชนเข้มแข็ง ดูแลบริหารจัดการคนในชุมชนอย่างเป็นระเบียบมาโดยตลอด หากมีผู้ที่ต้องกักตัวก็จะมีการส่งอุปกรณ์ยังชีพให้ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามออกจากที่พักอาศัย แต่ปัญหาใหญ่ขณะนี้คือ ชาวบ้านไม่มั่นใจว่าวัคซีนที่ภาครัฐจัดหาอยู่จะเป็นอันตรายหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องผลข้างเคียง รวมไปถึงปัญหาติดขัดเรื่องการลงทะเบียนรับวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ได้พยายามแก้ไขดด้วยการประสานทีมงาน The Change Maker มาช่วยผู้สูงอายุในการลงทะเบียน