“การุณ”แนะรัฐปรับฐานภาษีเพื่อเอื้อผู้ประกอบการเดินต่อ จี้ดึงท้องถิ่นช่วยสร้างงานเผยโควิดทำพิษคนตกงานเกือบ10ล้านคน

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบกับการจ้างงานในหลายพื้นที่ เพราะหลายบริษัทต้องปิดตัว และนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จึงต้องลดจำนวนพนักงานลงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย คาดการณ์ว่า วิกฤติโควิต-19 รอบนี้ก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานที่รุนแรงที่สุด และอาจมีคนตกงานถึง 9.21 ล้านคน และผู้จบการศึกษาใหม่ทั้งปี 63 และ 64 มีความเสี่ยงที่จะไม่มีงานทำถึง 900,000 คน

นายการุณ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขผู้ไม่มีงานทำมีเท่าไหร่ ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งสร้างงานใหม่เพื่อช่วยเหลือคนตกงานในภาวะวิกฤต และทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ตนเองขอเสนอแนะว่ารัฐบาลควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยจ้างงานบางประเภทในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดนโยบายหรือมาตรการที่ทำให้กระทรวงต่างๆ จ้างงานบุคคลทั่วไปได้มากขึ้น รวมทั้งรัฐต้องใช้นโยบายฝึกอาชีพเพิ่มทักษะแรงงานและจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมฝึกอาชีพให้ด้วย โดยรัฐควรใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสปรับนโยบายการสร้างงาน และในกลุ่มอาชีพพิเศษรัฐควรจ้างแรงงานอาสาสมัครแบบมีค่าตอบแทนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อให้คนเฉพาะกลุ่มอย่างผู้สูงอายุหรือเยาวชนรู้สึกมีคุณค่าศักดิ์ศรีในการทำงานและมีรายได้ในระดับหนึ่ง

“ทั้งนี้รัฐควรออกนโยบายดึงดูดให้ธุรกิจต่างๆ จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น เพราะรัฐสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าธุรกิจใดได้รับผลกระทบ หากเดือดร้อนแต่ยังคงการจ้างงานไว้ รัฐน่าจะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจ รวมทั้งรัฐควรปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ภาคบริการเข้มแข็ง เร่งสร้างให้เกิดผลิตภาพในภาคบริการมากที่สุด เพราะหลังการฉีดวัคซีนเชื่อว่าแรงงานมีแนวโน้มเข้าไปทำงานในภาคบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรและการผลิตค่อยๆ ลดลง” นายการุณ กล่าว