นพดล ย้ำทางออกของประเทศนอกจากวัคซีนโควิดแล้วยังต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศกล่าวว่านอกจากเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว เราต้องหาทางออกให้ประเทศที่ยั่งยืนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งพรรคการเมืองต่างๆจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาในเร็วๆนี้ โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอหลายประเด็น ซึ่งสองประเด็นสำคัญคือแก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ และการแก้ไขตัดอำนาจ ส.ว.และให้สภาผู้แทนฯเป็นผู้เห็นชอบตัวนายกฯ ซึ่งแนวทางนี้มีหลายพรรคเห็นด้วย ส่วนการแก้จะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูการพิจารณาของรัฐสภา

นายนพดลกล่าวต่อว่าสมาชิกรัฐสภาคงตระหนักดีว่ากติการัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเป็นรากฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจะเอื้อให้เกิดความไว้วางใจในหมู่คนไทยด้วยกัน ซึ่งถ้าไม่วางใจกัน ความปรองดองก็เกิดขึ้นยาก และคนที่เสียโอกาสคือคนไทยและประเทศไทย นอกจากนั้นตนมี 5 เหตุผลที่ควรเสนอแก้ 2 ประเด็นข้างต้นคือ

  1. การเลือกตั้งบัตร 2 ใบทำให้ประชาชนมีตัวเลือกว่าจะเลือกพรรคและเลือกตัวคน ไม่ต้องถูกบีบให้กาใบเดียว ทำให้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ตรงจุด
  2. การใช้บัตร 2 ใบไม่ได้เอื้อให้พรรคใด ทุกพรรคมีสิทธิแข่งขันเท่าเทียม
  3. การแก้ให้ ส.ส. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบตัวนายกฯเพราะประชาชนเป็นผู้เลือก ส.ส. เคารพหลักการ 1 คน 1 เสียงหรือ one man one vote ทำให้ทุกพรรคแข่งขันทางการเมืองและเข้าสู่อำนาจอย่างเท่าเทียม
  4. เราเรียกร้องความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย แต่กติกาที่ไม่เป็นธรรมในบางเรื่องเป็นอุปสรรคในการสร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง
  5. การแก้ข้างต้นจะทำให้มีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง การเมืองมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีมากขึ้น

    “เวลาเราจะหาวัคซีนโควิด เราต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นรัฐธรรมนูญเราก็ควรแก้ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นมิใช่หรือ”