“โรงเรียนเผยอิง” ห่วงครูสูงอายุ ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร้อง ศบค. เร่งฉีดวัคซีนครูและบุคลากรการศึกษาให้ครบถ้วนป้องกันระบาดโควิด

นายณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าแม้จะมีการเปิดเรียนปี 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่พบว่าโรงเรียนในเขตสัมพันธวงศ์บางแห่ง ยังชะลอการเปิดเรียนออกไปก่อน เนื่องจากครู บุคลากรทางการศึกษายังได้รับวัคซีนไม่ครบ โดยเฉพาะพื้นที่เยาวราชซึ่งพบการระบาดโรคโควิด-19 รุนแรง และมีโรงเรียนเอกชนชื่อดังหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดังล่าว เช่น โรงเรียนเผยอิง ซึ่งตัดสินใจเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 28 มิถุนายน โดยคาดหวังว่าสถานการณ์ระบาดโควิดจะคลี่คลาย นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลอีกคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะโรงเรียนเผยอิง จะมีครูสูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงอยากขอร้องให้ทาง ศบค. ช่วยเร่งจัดการหาวัคซีนโควิด มาฉีดให้ครูและบุคลากรด้านการศึกษาทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนที่จะให้เปิดการสอน ทั้งนี้อาจดูตัวอย่างได้จากต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศจีน ที่เขาเตรียมความพร้อมด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครูอาจารย์ครบถ้วนทุกคน รวมทั้งยังจัดระบบระยะห่างทางสังคมในห้องเรียน ลดจำนวนผู้เรียนลงในแต่ละห้อง สลับวันเรียน เพื่อให้นักเรียนไม่แออัดกันในห้อง และทุกคนก็ป้องกันตัวเองอย่างรอบคอบเป็นมาตรฐาน

“เมื่อจะเปิดการสอนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการควรคุยกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ชัดว่ากรอบเวลาที่จะฉีดวัคซีนให้กับครูจะได้ครบทั้งหมดเมื่อใด เพื่อให้ครูและบุคลากรด้านการศึกษาได้มีภูมิคุ้มกันความปลอดภัย” นายณพลเดช กล่าว