“วรวัจน์”จี้งบทำบิ๊กดาต้าต้องชัดตอบไม่เคลียร์ปรับลดแน่ อัดรัฐบาลจัดงบเหมือนตาบอดคลำช้าง ไร้ทางฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ คนที่สิบหก เปิดเผยว่า จากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่รัฐบาลนำเข้าสู่ที่ประชุม พบว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบตาบอดคลำช้าง จัดงบแบบไม่รู้ปัญหาประเทศ มองภาพไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไร งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประจำที่จัดขึ้นตามพันธกิจของข้าราชการ งบประมาณในรูปแบบนี้โอกาสที่เศรษฐกิจประเทศจะฟื้นนั้น ไม่มีเลย แต่มีโอกาสกู้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจนก่อหนี้ทะลุเพดานหนี้สาธารณะอย่างแน่นอน

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณทั่วไป เพื่อให้งานในกระทรวงเดินได้ แต่งบประมาณที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดไม่มีการจัดทำงบประมาณไว้แต่อย่างใด ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาประเทศ ไม่มีงบประมาณใดเลยที่บ่งชี้ว่า ตั้งงบประมาณช่วยผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่มาชี้แจงก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากไม่มีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่แน่ชัด

นายวรวัจน์ กล่าวด้วยว่า จากปัญหาข้อตกลงทางการค้าในหลายประเทศที่มีปัญหากับไทย ไม่พบว่ารัฐบาลมีการตั้งงบประมาณขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาข้อตกลงทางการค้า ทั้งๆที่ประเทศไทยประสบปัญหาการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหลายรายการ แต่กลับไม่มีงบประมาณที่จะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในขณะที่การช่วยเหลือทั้งเกษตรกร และผู้ค้าในประเทศก็ล้มเหลว ไม่มีการจัดทำงบประมาณเพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนแต่อย่างใด

“นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลประกาศว่า จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการจัดทำบิ๊ก ดาต้า เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน และเป็นฐานข้อมูลกลางของในทุกๆด้านของประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ พบว่าไม่มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการงบประมาณจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาข้อมูล หากไม่สามารถให้คำตอบได้ทางคณะกรรมาธิการคงมีการปรับลดงบประมาณอย่างแน่นอน” นายวรวัจน์ กล่าว