โฆษกเพื่อไทยนำทีมงานเพื่อไทยวังทองหลาง-ห้วยขวาง จัดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก พร้อมจัดเวรคนดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เหตุผู้ดูแลติดเชื้อโควิด

นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง และนายประพฤทธ์ หาญกิจะกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จัดจุดตรวจคัดกรองให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่วัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง โดยมีนางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนางสาวขัตติยา สวัสดิผล คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

นายอนุรักษ์ กล่าวว่า มีความกังวลกรณีเขตวังทองหลางพบ ผู้ป่วยติดเตียงวัย 82 ปี ชื่อ
นางสาวทองคำ ขุนทอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่ในบ้านกับผู้ดูแลโดยลำพัง แต่ขณะนี้ผู้ดูแลติดโควิด-19 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล จึงได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการส่งทีมงานเข้าไปผลัดเวรดูแลคุณยายทองคำจนกว่าญาติจะจัดหาผู้ดูแลคนใหม่มาแทน ทั้งนี้ยืนยันว่าการตรวจคัดกรองเชิงรุกยังเป็นมาตรการสำคัญที่สุดเมื่อวัคซีนยังไม่เพียงพอทั่วถึง การเช็คให้ชัวร์เพื่อให้ประชาชนป้องกันตัวเองจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยจะจัดทีมงานเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เนต ด้วย

นางสาวอรุณี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ติดเชื้อในไทยยังถือว่ายังทรงตัวและดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อทะลุ 3,000 กว่าคนต่อวัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุจำนวนมากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งภาครัฐต้องลงพื้นที่มาสำรวจเชิงละเอียดในแต่ละเขต รวมทั้งแรงงานต่างชาติที่กระจายในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าย่านสะพาน 2 ตรวจพบคนงานต่างชาติติดเชื้อแล้ว 70 คน ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานเขตได้ตรวจเชิงรุกอีกครั้ง จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาตั้งจุดตรวจเหมือนช่วงต้นของการระบาดระลอก 3 อีกครั้ง